ἁθρόα

ἁθρόα
ἀθρόος
in crowds
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)
ἀθρόος
in crowds
neut nom/voc/acc pl
ἁθρόᾱ , ἀθρόος
in crowds
fem nom/voc/acc dual
ἁθρόᾱ , ἀθρόος
in crowds
fem nom/voc sg (doric aeolic)
ἀθρόος
in crowds
neut nom/voc/acc pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἀθρόα — ἀθρόος in crowds fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc pl ἀθρόᾱ , ἀθρόος in crowds fem nom/voc/acc dual ἀθρόᾱ , ἀθρόος in crowds fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀθρόᾳ — ἀθρόος in crowds fem dat sg (attic doric aeolic) ἀθρόαι , ἀθρόος in crowds fem nom/voc pl ἀθρόᾱͅ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁθρόᾳ — ἀθρόος in crowds fem dat sg (attic doric aeolic) ἁθρόαι , ἀθρόος in crowds fem nom/voc pl ἁθρόᾱͅ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄθροα — ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁθρό' — ἁθρόα , ἀθρόος in crowds fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἁθρόα , ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc pl ἁθρόα , ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc pl (attic) ἁθρόε , ἀθρόος in crowds masc voc sg ἁθρόε , ἀθρόος in crowds masc/fem voc sg (attic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀθρό' — ἀθρόα , ἀθρόος in crowds fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἀθρόα , ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc pl ἀθρόε , ἀθρόος in crowds masc voc sg ἀθρόᾳ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (attic doric aeolic) ἀθρόαι , ἀθρόος in crowds fem nom/voc pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀθρόαι — ἀθρόᾳ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (attic doric aeolic) ἀθρόος in crowds fem nom/voc pl ἀθρόᾱͅ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁθρόαι — ἁθρόᾳ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (attic doric aeolic) ἀθρόος in crowds fem nom/voc pl ἁθρόᾱͅ , ἀθρόος in crowds fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀθρόας — ἀθρόος in crowds fem gen sg (attic doric aeolic) ἀθρόᾱς , ἀθρόος in crowds fem acc pl ἀθρόᾱς , ἀθρόος in crowds fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁθρόας — ἀθρόος in crowds fem gen sg (attic doric aeolic) ἁθρόᾱς , ἀθρόος in crowds fem acc pl ἁθρόᾱς , ἀθρόος in crowds fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”